List mazalny to dokument, którego potrzebujemy najczęściej po spłacie kredytu hipotecznego. Stanowi on podstawę do usunięcia wpisu o hipotece z księgi wieczystej nieruchomości. Dowiedz się, kto wystawia list mazalny i jak napisać wniosek o jego wydanie. 

List mazalny — co to jest i po co jest potrzebny?

List mazalny, zwany również kwitem mazalnym, to dokument sporządzany przez wierzyciela, w którym ten pozwala na usunięcie informacji o hipotece z księgi wieczystej. W praktyce o wystawienie listu mazalnego ubiegamy się od banku po spłaceniu ostatniej raty kredytu hipotecznego

W kwicie tym bank wyraża zgodę na usunięcie hipoteki z księgi wieczystej, a tym samym zrzeka się dotychczasowych praw do zabezpieczenia spłaty kredytu, potwierdza, że spłaciliśmy swoje zobowiązanie i przywraca nam pełnie praw do nieruchomości. Choć najczęściej instytucją wydającą list mazalny jest bank, to może go też sporządzać każda osoba prawna, fizyczna lub organ administracji publicznej. 

Przedstawienie listu mazalnego jest konieczne, aby odpowiedni wydział ksiąg wieczystych mógł usunąć wpis o hipotece. Nie da się też niczym zastąpić tego kwitu. Taką moc prawną ma jedynie odpis ewentualnego wyroku sądowego dotyczącego informacji o hipotece w księdze wieczystej. 

Czy bank musi wystawić list mazalny?

Choć list mazalny najczęściej służy jedynie do usunięcia informacji o hipotece z księgi wieczystej nieruchomości, to czasem może być również wykorzystywany przy różnych postępowaniach administracyjnych czy komorniczych. Jego wystawienie na wniosek dłużnika jest obowiązkowe, co wynika z art. 100. Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. 

Niestety, najczęściej trzeba samodzielnie zabiegać o otrzymanie tego dokumentu, co wiąże się z poświęcaniem czasu i energii na sprawy urzędnicze. List mazalny zawsze ma formę pisemnego dokumentu. To ważne, aby wiedzieć, że nie może funkcjonować np. jako dokument elektroniczny

Niektóre banki wystawiają list mazalny niejako automatycznie i nie czekają na wniosek dłużnika — na przykład po spłaceniu ostatniej raty kredytu ślą dokument pod wskazany adres korespondencyjny. Inne niestety nie są tak uprzejme. Pamiętajmy jednak, że odmowa wystawienia kwitu, jeśli zobowiązanie zostało spłacone w całości, jest zupełnie bezzasadna i można tu dochodzić swoich praw na drodze sądowej. 

Polecamy: Świadczenia za wypadek – wypłaca je ZUS czy pracodawca?

List mazalny — wzór wniosku o wydanie kwitu mazalnego

Jeśli bank czeka z wydaniem listu mazalnego na wniosek dłużnika, jako że nie ma opcji sporządzenia tego dokumentu w formie elektronicznej, najlepiej udać się do placówki stacjonarnej banku wraz z odpowiednim pismem. Zawrzyjmy w nim nasze dane (w tym adres telefonu i e-mail, aby bank mógł się z nami szybko skontaktować w razie potrzeby), numer umowy kredytowej oraz numer księgi wieczystej

Wniosek o wydanie listu mazalnego trzeba także uzasadnić. Motywacją jest najczęściej po prostu całkowita spłata kredytu hipotecznego i chęć usunięcia informacji o hipotece z księgi wieczystej nieruchomości. Jeśli chcemy odebrać kwit samodzielnie w placówce banku, to takie życzenie także powinno znaleźć się w treści naszego wniosku. 

Jeśli natomiast wolimy otrzymać list mazalny drogą korespondencyjną na wskazany adres, to także uwzględnijmy w treści i określmy, o jaki adres chodzi. Niestety niektóre banki zażądają od nas nawet drobnej opłaty za wydanie listu mazalnego, a czas oczekiwania na dokument może wynieść do kilku tygodni. 

Pamiętajmy, aby po otrzymaniu kwitu upewnić się, że w sposób jasny i niebudzący żadnych wątpliwości dotyczy on dokładnie naszej nieruchomości (bank powinien wskazać adres i numer księgi wieczystej), mówi o tym, że nasze zobowiązanie zostało w pełni uregulowane (numer właściwej umowy kredytowej i rodzaj hipoteki), wyraża zgodę na usunięcie informacji o hipotece z księgi wieczystej oraz adresuje kwit do nas, czyli do właściwej osoby.

kto wypłaca świadczenie Previous post Kto wypłaca świadczenia za wypadek — ZUS czy pracodawca?
najbiedniejsze kraje świata Next post Najbiedniejsze kraje na świecie