Właściciele firm nieraz spotykają się z intratnymi ofertami leasingu. Czy faktycznie się on opłaca? Jakie są jego rodzaje? I co oprócz samochodu możemy wziąć w leasing? Sprawdź i przemyśl, która opcja będzie dla ciebie najkorzystniejsza!

Co to jest leasing?

Zgodnie z definicją, leasing to forma finansowania inwestycji, umożliwiająca zarówno przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym używanie określonych przedmiotów, bez jednoczesnego zobowiązania się do ich kupna

Jak z kolei szczegółowo opisuje Kodeks cywilny w artykule 709, leasing nie może być umową zawieraną ustnie. Bardzo cenią ten zapis osoby, które chcą skorzystać z tej formy dzierżawy. Mogą dzięki temu w bezpieczny sposób sfinansować niemal każdy rodzaj pojazdu potrzebny im do prowadzenia firmy. 

Co ciekawe, w Polsce aż 44,6 procent całości rynku leasingowego stanowią samochody osobowe. W zdecydowanej większości przypadków, wzięcie leasingu na auto jest bardziej opłacalne niż jego zakup lub zaciągnięcie na ten cel kredytu bankowego.  

Rodzaje leasingu 

Przyjrzyjmy się teraz różnym opcjom dostępnym dla przedsiębiorców w 2022 roku. Ze względu na przedmiot leasingu lub konstrukcję umowy możemy wyróżnić:

  • Leasing finansowy, nazywany także kapitałowym. W tym przypadku samochód, który został wzięty w leasing, zostaje wliczony do majątku przedsiębiorcy. Jest on równocześnie zobligowany do wpisania go ewidencję środków trwałych. Wraz ze spłatą ostatniej raty leasingobiorca staje się właścicielem pojazdu czy przedmiotu. W związku z tym cały VAT należy zapłacić na początku, przy podpisywaniu umowy;
  • Leasing operacyjny (bieżący), to opcja wybierana częściej, ale łączy ją z powyższą fakt, że leasingowany przedmiot również wlicza się do ewidencji środków trwałych. Comiesięczne raty w tym wypadku są niższe, ale właściciel firmy zobowiązany jest uiścić opłatę wstępną i opłatę za wykup. Natomiast sam VAT wypłacany jest przez niego w ratach; 
  • Leasing konsumencki, czyli dobre rozwiązanie dla osób nie prowadzących żadnej działalności, które chcą jeździć nowym samochodem. Jeśli nie stać ich na zakup pojazdu za gotówkę, nie chcą zmniejszać swojej zdolności kredytowej lub jej zwyczajnie nie posiadają, leasing to czasem jedyne rozwiązanie;
  • Leasing zwrotny to bardziej skomplikowana operacja, korzystna dla biznesów, które utraciły płynność finansową. Jeżeli przedsiębiorca posiada środki trwałe, może je odsprzedać firmie leasingowej, a potem wziąć je z powrotem właśnie w formie leasingu. Nie traci on w ten sposób potrzebnego sprzętu, może za to otrzymać gotówkę na podreperowanie budżetu. 
na-czym-polega-leasing

Jakie są wady a jakie zalety leasingu?

Dlaczego tak wiele firm decyduje się na którąś z tych form leasingu? Czy leasing naprawdę się opłaca? Porównując go z kredytem, wydaje się mieć właściwie same zalety. Należą do nich:

  • uproszczone i skrócone w czasie procedury,
  • brak wpływu na zdolność kredytową (w niektórych formach leasingu),
  • brak konieczności naruszania własnego kapitału,
  • mniejsze koszty niż w przypadku kredytu.

Są jednak pewne sprawy, które musimy rozważyć, zanim podejmiemy ostateczną decyzję. Warto zadać sobie pytania: Czy odpowiada mi układ, że samochód nie będzie moją własnością, a jednocześnie będę zobowiązany do ścisłego przestrzegania zawartej umowy? Czy zdaję sobie sprawę, że pojazdu nie mogę przekazać osobie trzeciej, a w razie niedopełnienia przeze mnie płatności, umowa zostanie zerwana? 

Należy wziąć pod uwagę również to, że firma leasingowa może nałożyć na nas miesięczny lub roczny limit kilometrów. Jeśli go przekroczymy, będziemy zobowiązani uiścić konieczną kwotę.  

Na czym polega leasing nieruchomości?

Na koniec zostawiliśmy nieco mniej popularny wybór przedsiębiorców, a mianowicie leasing nieruchomości. Z czym on się wiąże? Leasingobiorca w tym samym czasie korzysta i spłaca nieruchomość, a po zakończeniu umowy może stać się jej właścicielem

Kto najczęściej korzysta z takiego rozwiązania? Na tę opcję mogą zdecydować się jedynie firmy, które spełniają dość wyśrubowane wymagania. Jeśli chodzi o nieruchomości, konieczne jest zainwestowanie sporych środków na początku i nastawienie na długoletnie spłacanie. 
Jednak zalety leasingu nieruchomości wyglądają podobnie jak w przypadku samochodów i maszyn. Ponieważ jednak przedmiotem umowy jest dużo bardziej wartościowy przedmiot, musimy się również nastawić na o wiele więcej formalności zabezpieczających firmę leasingową.

benefity pracownicze Previous post 5 powodów, dla których warto inwestować w benefity pracownicze
czy rachunkowosc jest dla kazdego Next post Dla kogo kierunek finanse i rachunkowość?