Popularną formą rozliczania, zwłaszcza w niewielkich firmach jest rozliczanie się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Zastanówmy się, na czym on polega i dla kogo jest to najkorzystniejsza opcja. 

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Najogólniej mówiąc, ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma rozliczenia podatku od osób fizycznych. Wysokość stawki opodatkowania przychodów zależna jest od rodzaju wykonywanej działalności. Ryczałt ten mogą wybrać jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki jawne partnerskie oraz cywilne. 

Co ważne, podstawą opodatkowania w takim przypadku jest przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę, ale bez uwzględniania kosztów prowadzonej działalności. Ktoś, kto decyduje się na tę formę rozliczania, zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg ewidencyjnych dokumentujących uzyskany przychody. 

Jakie przedsiębiorstwa najbardziej skorzystają na ryczałcie?

Rozliczanie się z pomocą ryczałtu ewidencjonowanego ma sporo zalet. Jednak nie zawsze jest to najbardziej opłacalna forma. Przeszkodą są przede wszystkim wysokie koszty związane z prowadzeniem działalności. Ryczałt nie jest więc polecany dla nowych firm, które sporo swoich środków muszą przeznaczyć na rozwój działalności. 

Natomiast jeśli chodzi o plusy, to należy do nich brak konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgowość jest uproszczona na tyle, że wymaga jedynie prowadzenia ewidencji przychodów, które trzeba udokumentować fakturą lub dowodem wewnętrznym. Ponadto podatek zryczałtowany jest też z reguły niższy niż ogólna stawka PIT 18%. W praktyce większa część przychodu zostaje w kieszeni podatnika. 

Podsumowując, rozliczenie ryczałtowe jest najlepszym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy mają małe koszty prowadzenia działalności. Ryczałt ewidencjonowany wybrać mogą również ci, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli z góry określonych limitów

Kiedy nie opłaca się wybrać ryczałtu?

Artykuł 9 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. mówi o wyłączeniu z ryczałtu, które obejmuje:

 • apteki,
 • lombardy,
 • kantory,
 • sklepy handlujące częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • przedstawicieli wolnych zawodów innych niż wymienionych w ustawie (wymienieni są lekarze, stomatolodzy, weterynarze, dentyści, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze i nauczyciele udzielający lekcji na godziny),
 • przedsiębiorców prowadzących usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy (są to m.in. agencje informacyjne, leśnicy, prowadzący usługi ubezpieczeniowe i finansowe, architektoniczne i inżynierskie, fotograficzne oraz reklamowe).

Prawo polskie wspomina także o tzw. wykluczeniach podmiotowych, obejmujących:

 • osoby, które będą świadczyły byłemu pracodawcy ten sam rodzaj usług, jaki świadczyły przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • podatników rozliczających się kartą podatkową,
 • podatników okresowo zwolnionych z podatku dochodowego, 
 • podatników, których wyroby są opodatkowane podatkiem akcyzowym (wyjątek stanowi tu energia odnawialna),
 • osoby, które dokonały zmiany działalności wykonywanej samodzielnie na formę spółki z małżonkiem bądź odwrotnie (przed zmianą małżonek lub małżonkowie powinni opłacać podatek na zasadach ogólnych).

Co więcej, ryczałtowa forma opodatkowania wymaga przewidywania, czy w trakcie prowadzenia działalności nie pojawią się nowe, niespodziewane koszty. W przeciwnym wypadku zakup np. nowego sprzętu bardziej obciąży budżet przedsiębiorstwa. 

Zobacz też: Czym jest inflacja? – przyczyny | Revoult – jak działa?

Jak oblicza się ryczałt?

Obliczanie ryczałtu jest stosunkowo proste. Wystarczy dodać wszystkie przychody, jakie podatnik uzyskał w danym okresie rozliczeniowym. Następnie, od tej kwoty odejmuje się składki społeczne ZUS, przez co uzyskujemy przychód do opodatkowania. Mnożąc go przez odpowiednią stawkę ryczałtu, otrzymujemy podatek zryczałtowany. Trzeba jeszcze od tej kwoty odjąć składkę zdrowotną (7,75% z 9% podstawy) i uzyskujemy podatek, który powinniśmy odprowadzić do Urzędu Skarbowego. 

Ponieważ obliczanie ryczałtu nie jest zbyt skomplikowane, wielu podatników woli robić to na własną rękę, rezygnując z usług księgowych, co samo w sobie jest już pewną oszczędnością. Rozliczenie ryczałtu powinno nastąpić przed 20 dniem następnego miesiąca. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli przychodu wyższego niż 25 000 euro w poprzednim roku – oni mogą rozliczać się kwartalnie. 

Previous post Czym jest inflacja? Jakie są jej przyczyny i skutki?
syndyk a komornik Next post Syndyk a komornik: czym się różnią?