Praca syndyka i komornika jest dla wielu osób tajemnicza. Jeśli zastanawiamy się, jakie są ich uprawnienia oraz co różni te dwa zawody, a co łączy, dobrze trafiliśmy! W tym artykule postaramy się wyjaśnić najważniejsze kwestie związane z tym, czym zajmują się syndyk a komornik

Syndyk a komornik – najważniejsze różnice

Do podstawowych różnic należy fakt, że funkcja syndyka i komornika występują w innym rodzaju postępowania. Dlatego też syndyk masy upadłości jest organem pozasądowym postępowania upadłościowego, co oznacza, że zarządza majątkiem upadłego dłużnika. Z kolei komornik sądowy to organ postępowania egzekucyjnego, jakie trwa przeciwko dłużnikowi, a które określa Kodeks postępowania cywilnego. 

Choć celem obu organów jest właściwie to samo – odzyskaniu przez wierzycieli należności, to jest on uzyskany w inny sposób. Przy ogłaszaniu upadłości przedsiębiorca traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, który likwiduje się na rzecz spłaty wierzycieli.

Gdy zaś mówimy o postępowaniu egzekucyjnym, powinniśmy pamiętać, że prowadzone jest ono w sposób indywidualny na drodze wierzyciel-dłużnik (choć wierzycieli zwykle jest więcej niż jeden). Mamy więc tu do czynienia z innymi procedurami. 

Jakie uprawnienia ma syndyk?

Syndyk powoływany jest przez sąd. Do jego głównych obowiązków należy:

 • zarządzanie majątkiem upadłego,
 • poinformowanie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości dłużnika,
 • spisanie inwentarza i oszacowanie wartości masy upadłości,
 • sporządzenie listy wierzycieli,
 • opracowanie planu likwidacji masy upadłości,
 • sprzedaż majątku,
 • wszczynanie postępowań sądowych dotyczących masy upadłości.

Poprawność działań syndyka jest kontrolowana przez sędziego komisarza. Po zakończeniu likwidacji majątku syndyk ma także obowiązek złożyć sprawozdanie w przebiegu wszystkich wykonanych przez siebie czynności, sprawozdanie rachunkowe oraz końcowe.

Jakie uprawnienia ma komornik?

Zgodnie z art. 2 i 3 ustawy o komornikach sądowych, komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Zakres jego działań jest z góry ustalony przez tę właśnie ustawę oraz przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

Komornik przystępuje do swoich zadań na wniosek złożony przez wierzyciela, w którym dołączono tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi. Natomiast celem działań komorniczych powinno być dobro wymiaru sprawiedliwości i interesu publicznego. Organ ten podlega także kontroli – w tym wypadku nad prawidłowością prac czuwa sąd oraz prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik. 

Do uprawnień komornika należy:

 • zajęcie rachunków bankowych należących do dłużnika,
 • oszacowanie jego majątku i sporządzenie spisu inwentarza,
 • przejęcie odpowiedniej części wynagrodzenia na pracę osiąganego przez dłużnika,
 • licytacja majątku ruchomego (z wyjątkiem rzeczy codziennego użytku),
 • sprzedaż nieruchomości, tj. jak dom, mieszkanie czy działka,
 • skorzystanie ze środków przymusu lub wsparcia policji (gdy jest to konieczne).

W wypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy komornika można złożyć na niego skargę do sądu rejonowego. 

Zobacz też: Czym jest WIBOR? – stopy procentowe | Jak napisać dobry biznesplan?

Podsumowanie i możliwości wyjścia z opresji

Możemy sobie teraz krótko podsumować powyższe informacje. Tak więc, czym się różni syndyk od komornika? Do najważniejszych podobieństw w pracy syndyka i komornika należy to, że oba te organy zajmują się długami. Jednak są też pewne znaczące różnice: syndyk ma za zadanie oddłużyć, a dopiero w drugiej kolejności przeprowadzić windykację; a celem komornika jest przede wszystkim wyegzekwować wszelkie należności na rzecz wierzycieli.

Jeśli wisi nad nami groźba komornika mamy co najmniej jedno wyjście – możemy ogłosić upadłość konsumencką. Dzięki temu postępowania komornicze zostaną umorzone, a odsetki od zadłużenia nie będą już naliczane. 

Składając wniosek o upadłość, nie mamy wpływu na wybór osoby syndyka, ale relacje te zwykle są znacznie przyjemniejsze niż z komornikiem. Syndyk w takiej sytuacji składa wniosek do urzędu skarbowego o udzielenie mu niezbędnych informacji oraz sprawdza Krajowy Rejestr Sądowy.

Upadłość konsumencka wydaje się więc często mniejszym złem, natomiast postępowanie egzekucyjne przeprowadzane przez komornika jest już prowadzone niezależnie od naszej woli. 

firma na ryczłcie Previous post Dla jakich firm ryczałt jest korzystnym rozwiązaniem?
windykator Next post Windykator: czym się zajmuje? Ile zarabia?