Od stawki WIBOR może zależeć oprocentowanie zaciąganego przez nas kredytu. Czym jest ten wskaźnik i dlaczego zmienia się w czasie? 

Co to jest WIBOR?

WIBOR, a właściwie Warsaw Interbank Offered Rate określa średnie stopy procentowe w skali roku, zgodnie z którymi banki komercyjne w naszym kraju wykazują gotowość udzielić innym bankom pożyczki w złotówkach na konkretne okresy

Ten wskaźnik referencyjny jest ustalany w trakcie fixingu, w którym udział bierze 16 największych banków w Polsce. Natomiast wszelkie zmiany tego wskaźnika mają bezpośrednie przełożenie na koszty rat płaconych przez klientów poszczególnych placówek. W skrócie im niższy WIBOR, tym tańszy kredyt. 

Każdego roboczego dnia o godzinie 11 wskaźnik WIBOR jest ustalany na nowo na podstawie informacji przesłanych przez banki. Specjaliści wyliczają WIBOR jako średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania z wyłączeniem najniższej i najwyższej wartości.

Od czego zależy wysokość WIBOR?

Sama definicja może być trudna do zrozumienia dla laików, a trzeba wziąć jeszcze pod uwagę pewne zależności. Jakie? WIBOR jest oczywiście wartością zmienną, na którą wpływ ma w głównej mierze wysokość stóp procentowych ustalanych przez bank centralny

Wskaźnik, o którym mowa, powinien się znajdować między wartościami stopy depozytowej i lombardowej, a te ustala Rada Polityki Pieniężnej. Celem zaś rady jest doprowadzenie inflacji do wyniku między 1,5% do 3,5%. 

Kluczowa w obliczeniach jest więc stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego i jest to cena, po jakiej NBP kupuje od innych banków pieniądze. W ten właśnie sposób władze monetarne, przynajmniej w pośredni sposób, kierują kosztami kredytów przeciętnych obywateli. 

Przeczytaj też: Karta kredytowa – podstawowe informacje | Benefity pracownicze – dlaczego warto?

Rodzaje WIBOR-u

Co ważne dla samych zainteresowanych, WIBOR to nie pojedynczy wskaźnik, a kilka jego wersji. Możemy wśród nich wyróżnić:

  • WIBOR ON – jeden dzień (overnight),
  • WIBOR TN – jeden dzień (tomorrow/next),
  • WIBOR SW – jeden tydzień (spot week),
  • WIBOR 2W – dwa tygodnie,
  • WIBOR 1M – jeden miesiąc,
  • WIBOR 3M – trzy miesiące,
  • WIBOR 6M – sześć miesięcy,
  • WIBOR 12M – jeden rok.

Do najbardziej popularnych należą WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M I WIBOR 12M. Do wyliczania oprocentowania kredytów hipotecznych, stosuje się najczęściej opcję trzymiesięczną, a w niektórych wypadkach półroczną. 

Co nam mówią te oznaczenia? Przy WIBOR-ze 6M, który wynosi 3%, bank na takie właśnie oprocentowanie pożycza pieniądze od innego banku. Warto o tym pamiętać przy podpisywaniu jakiegokolwiek zobowiązania, które w umowie zawiera stawki WIBOR.

Oprocentowanie naszego kredytu może być zależne od WIBOR 3M Lub 6M, co oznacza, że nie może się ono zmieniać częściej, niż wynoszą wymienione okresy. 

Jak WIBOR wpływa na ratę kredytu hipotecznego?

Jeśli strony umowy kredytowej nie ustaliły stopy procentowej kredytu hipotecznego, to określa się ją jako wartość wskaźnika referencyjnego, w tym wypadku WIBOR-u oraz bierze pod uwagę wysokość marży banku ustalonej w umowie. Zasada ta wynika z art. 29 ust. 2 ustawy z 23 marca 2017 roku. 

Ponieważ banki najczęściej wybierają WIBOR 6M LUB 3M to między nimi ewentualnie przyjdzie nam wybierać. Który z nich jest lepszy? Trudno powiedzieć. Mamy jedynie pewność, że przez dany okres rata kredytu się nie zmieni. Będzie to dla nas korzystne, jeśli WIBOR będzie rósł, a mniej opłacalne, gdy się obniży. Biorąc pod uwagę fakt, że kredyty hipoteczne zaciągamy na dwadzieścia lub trzydzieści lat, przewidzenie sytuacji na rynku finansowym w trakcie ich spłacania jest fizycznie niemożliwe. 

WIBOR a kredyty gotówkowe

Choć kredyty gotówkowe w przeważającej mierze są produktami ze stałym oprocentowaniem, wskaźnik WIBOR również ma na nie wpływ. Możemy być spokojni, że w trakcie spłacania rat, faktycznie nie będa one wzrastać, ponieważ zostało to zapisane w umowie.

Problem zaczyna się, gdy zaczynamy szukać propozycji kredytowych dla siebie. Przy wysokim wskaźniku WIBOR, oprocentowanie kredytu gotówkowego może się okazać nieopłacalne. Co wtedy zrobić? Czasami odczekanie kilku miesięcy daje nam większe pole do manewru. Zwykle jednak nie mamy wystarczającej wiedzy, by w jakikolwiek sposób przewidzieć przyszłe tendencje i musimy podjąć decyzję wyłącznie na podstawie posiadanej aktualnie wiedzy i własnej intuicji.

czy trzeba placic podatek allegro olx Previous post Sprzedaż na platformach internetowych – czy trzeba płacić podatek?
co to jest revolut Next post Revolut – co to jest i jak działa?