W 2020 roku padł niechlubny rekord – upadłość konsumencka ustanowiona w aż 13 tysiącach orzeczeń sądowych. Niektórzy mogą się zastanawiać: kiedy warto skorzystać z tego wentylu bezpieczeństwa, na jakich warunkach i jakich rezultatów możemy się spodziewać? Spróbujmy sobie tę wiedzę uporządkować!

Czym jest upadłość konsumencka?

Wydaje się, że słowo bankructwo zarezerwowane jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednak polskie prawo umożliwia również ogłoszenie upadłości osobie fizycznej, która posiada na tyle duże długi, że ich spłata pozostaje nierealna. Decyzja o upadłości pozwala uniknąć egzekucji komorniczej i windykacji, a w niektórych przypadkach umorzyć całe posiadane zadłużenie. Uwolnione zostaje także wynagrodzenie na koncie bankowym dłużnika

Jeśli jednak osoba zadłużona posiada jakąś nieruchomość, najprawdopodobniej zostanie ona przekazana syndykowi na sprzedaż. Takie działanie różni się od licytacji komorniczej tym, że bankrut otrzymuje część pieniędzy, która pozwoli mu zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe (maksymalnie na 24 miesiące).

Kto ma prawo ogłosić upadłość konsumencką?

Wydaje się, że takie rozwiązanie ma więcej plusów niż minusów, dlatego dobrze by było, żeby osoby poważnie zadłużone rozważyły taką możliwość. Najpierw jednak warto się upewnić, kto ma prawo ogłosić bankructwo konsumenckie?

Należy spełnić następujące warunki:

  • powinniśmy posiadać status konsumenta, co oznacza, że należy zamknąć firmę, jeśli taką prowadzimy;
  • musimy pozostawać w stanie niewypłacalności przez minimum 3 miesiące, w trakcie których ze względu na sytuację finansową nie płacimy rachunków i nie regulujemy innych zobowiązań;
  • w ciągu ostatnich 10 lat nie zgłaszaliśmy upadłości konsumenckiej na skutek czego część lub całość naszego długu została umorzona.

Odczuwalne efekty

Wszystkie te starania mają doprowadzić do jednego – pozbycia się kłopotliwych długów. Trzeba jednak pamiętać, że całym naszym majątkiem w momencie ogłoszenia upadłości, zaczyna zarządzać syndyk. To on też spłaca zobowiązania wierzycieli z pomocą tzw. masy upadłościowej. Jak pisaliśmy wyżej, w jej skład mogą wchodzić nieruchomości. 

Ogłoszenie bankructwa konsumenckiego ma jeszcze inne wymierne efekty. Działanie to zatrzymuje procesy związane z egzekucją należności przez komornika. Omijają nas też procesy sądowe w sprawie niespłaconych długów. 

Oczywiście, cała procedura może wydawać się w naszych oczach bardzo skomplikowana. Warto wtedy skorzystać z pomocy np. kancelarii prawnej, która się w tej dziedzinie specjalizuje. Biura takie nazywane są często kancelariami upadłościowymi. 

Co może pójść nie tak?

Jakie są najczęstsze błędy, przez które finalizacja upadłości konsumenckiej może stać się niemożliwa do zrealizowania? Wymienić w tym miejscu należy:

  • Źle wypełniony wniosek. Wystarczy tak naprawdę źle opisać wierzyciela czy nie przekreślić jakiejś rubryki, by zostać wezwanym przez sąd do uzupełnienia braków formalnych. Jeżeli dodatkowo nie naniesiemy poprawek w terminie, wniosek zostanie zwrócony do sądu, a cała procedura znacząco się przedłuży;
  • Pominięcie wierzyciela, który dopomina się spłaty długu. Pamięć ludzka jest ulotna, więc nie zawsze jest to działanie celowe, ale na pewno rodzi przykre konsekwencje. Umyślne pominięcie wierzyciela skutkuje nieumorzeniem długu. Zdarza się również, że sam wierzyciel będzie chciał pociągnąć nas do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji;
  • Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej na jaw wychodzą kłamstwa. Za coś takiego, nieuczciwego dłużnika może spotkać kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd ma także możliwość umorzyć wcześniejsze postępowanie upadłościowe;
  • Syndyk odkryje istnienie nieujawnionego majątku. Jeśli nie wypisaliśmy we wniosku wszystkich składników naszej majątku (np. gruntów ornych lub udziału w spółkach), to również może przyczynić się do umorzenia postępowania upadłościowego. Wniosek można jednak złożyć ponownie;
  • Dokonanie darowizny nieruchomości w ciągu ostatnich 5 lat. Wprawdzie wniosek obejmuje wszystkie nasze czynności prawne z ostatnich 12 miesięcy, to syndyk dokładnie przygląda się ostatnim 5 latom. Skupia się na darowiznach i sprzedaży nieruchomości.

Dlatego też takie ważne jest, żebyśmy wniosek wypełnili rzetelnie, zgodnie z prawdą i niezwykle pieczołowicie. Od tego bowiem zależy powodzenie naszych dalszych działań.

praca w ksiegowosci Previous post Praca w księgowości – wymagania, zarobki, perspektywy zatrudnienia
doradca finansowy Next post Doradca finansowy – przewodnik po zawodzie