Jaki obecnie obowiązuje podatek od kryptowalut? Kwestia ta jest niezwykle interesująca, zwłaszcza dla początkujących inwestorów. Zastanówmy się więc, jak rozliczyć kryptowaluty, kiedy nie musimy płacić podatku oraz co ma do tego PIT-38. Podatek od kryptowalut w pigułce!

Kryptowaluty – co to jest?

Kryptowaluty podbijają światowe giełdy i nazywane są wręcz pieniądzem przyszłości. Czym jednak dokładnie są? Zgodnie z Ich definicją, kryptowaluty to inaczej rozproszony system księgowy, zawierający dane o stanie posiadania w wybranych umownych jednostkach. Brzmi to nieco enigmatycznie, więc w środowisku finansowym przyjęło się, że wirtualna waluta, to nic innego, jak wirtualny pieniądz, który nie posiada formy fizycznej, takiej jak moneta czy banknot

Choć kryptowaluty istnieją wyłącznie w formie elektronicznej, mogą być zamieniane na prawdziwe pieniądze w różnych światowych walutach. Owa gratyfikacja w formie pieniężnej powinna być  jednak rozliczana z urzędem skarbowym. Stąd też temat naszego artykułu – jaki podatek powinniśmy zapłacić od kryptowaluty?

Podatek od kryptowalut

Przejdźmy do tematu nieco bardziej skomplikowanego – podatku od kryptowalut. Jest on obliczany od dochodu inwestora, który uzyskał przez transakcje wirtualną walutą i wynosi 19% podstawy (przychodu po odjęciu wszystkich kosztów jego uzyskania). Warto pamiętać, że ów przychód ma miejsce, kiedy wymieniamy kryptowalutę na prawny środek płatniczy np. na giełdzie, wolnym rynku lub w kantorze. 

A jak wygląda kwestia kosztów? Są to udokumentowane wydatki poniesione w celu nabycia lub zbycia kryptowalut. Często opłaty pobierają podmioty pośredniczące w sprzedaży. 

Podatek nie zostanie jednak naliczony, jeśli w danym roku inwestor zakupił kryptowalutę, ale nie wykonał żadnych transakcji z nią związanych. Należy przy tym pamiętać, że choć podatek nie zostanie naliczony, koszty zakupu wirtualnej waluty warto wykazać w swoim rozliczeniu. Sugerowane jest w tym wypadku wypełnienie PIT 38, o którym więcej powiemy w dalszej części artykułu. 

Zobacz też: Dla kogo ryczałt jest korzystny? | Analityk finansowy – przewodnik

Jak rozliczyć kryptowaluty?

Powstaje kolejne pytanie: Jak rozliczać się w kryptowalut? W 2020 roku wszedł przepis mówiący o tym, że podatek od kryptowalut można rozliczać z pomocą formularza PIT-38. Wypełniony dokument dostarczamy następnie do odpowiedniego urzędu skarbowego, przypisanego naszemu miejscu zamieszkania. Można to oczywiście zrobić w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej. Nie możemy w tym wypadku zapomnieć, że termin złożenia PIT 38 mija 30 kwietnia roku kalendarzowego, który nastąpił po roku, w którym uzyskano przychód z obrotu wirtualną walutą. 

Co należy uwzględnić w trakcie wypełniania deklaracji? Na pewno będą to:

  • koszty nabycia kryptowaluty (bezpośrednie, takie jak prowizja lub w przypadku nabyć pierwotnych: rachunki za prąd, internet, kredyt, cena sprzętu do kopania lub obsługi kryptowalut oraz cena abonamentu giełdowego)
  • koszty zbycia kryptowaluty (wszystkie wydatki, jakie ponieśliśmy w związku z zakupem ogłoszeń sprzedaży, prowizji bądź sporządzenia umowy sprzedaży).

PIT 38 a kryptowaluty. Jak go poprawnie wypełnić?

Ponieważ podatek od kryptowalut jest obowiązkowy, złożenie na czas prawidłowo wypełnionego zeznania finansowego jest bardzo ważne. Na szczęście nie jest to zajęcie, z którym przeciętny użytkownik Internetu, nie mógłby sobie poradzić sam. Powinien być jednak odpowiednio do tego przygotowany. Mamy tu na myśli zebranie w jednym, łatwo dostępnym miejscu wszystkich informacji o kosztach i przychodach związanych z obrotem kryptowalutami. Rubrykę dotyczącą tej tematyki znajdziemy w PIT 38 pod literą „E”. Została ona zatytułowana „odpłatne zbycie walut wirtualnych” i dotyczy podatników, którzy:

  • uzyskali przychód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej;
  • ponieśli koszty uzyskania przychodów, nawet jeśli w poprzednim roku podatkowym nie uzyskali przychodu ze zbycia kryptowaluty;
  • ponieśli koszty uzyskania przychodów w poprzednich latach podatkowych w postaci różnych udokumentowanych wydatków.

Spełniając którejś z powyższych warunków, w punkcie „E” powinniśmy uzupełnić:

  • pole B dotyczące przychodu,
  • pole C dotyczące kosztów poniesionych w poprzednim roku podatkowym,
  • pole D, wskazujące koszty poniesione w ubiegłych latach, które nie zostały potrącone wcześniej,
  • pole E i F, czyli wykaz sum i różnic powyższych punktów. 
windykator Previous post Windykator: czym się zajmuje? Ile zarabia?
karta kredytowa Next post Karta kredytowa: co to jest i jak działa?